Meteen naar de inhoud

Hoe het allemaal begon…

Vanuit jeugdhuis Vesalius deed jeugdwerker Frank VV in 1986 een poging om de werking van het parochie comité open te trekken naar de bredere Wezelse samenleving toe. Die poging werd niet al te goed begrepen zodat hij in januari 1987 een startvergadering belegde met mensen (deels uit het jeugdhuis) die het wel zagen zitten om dan maar een eigen werking op te starten. Het was van bij het begin niet de bedoeling een steen te werpen naar de parochie, wel een leemte op te vullen die de initiatiefnemers mogelijk zelf het sterkst aanvoelden. In ieder geval, die avond werd de basis gelegd. De werking kreeg voorlopig de naam Buurtwerk Wezel. Vandaag, zoveel jaren later, staat de vereniging er nog steeds als gevestigde waarde in Wezel. Ook de naam is gebleven . In 1990 werd Buurtwerk Wezel een vzw. In 2002 werd in de schoot van de vereniging ook Buurtwerk Jongeren opgericht. Zo is doorstroming verzekerd. Binnen de geest van Buurtwerk ontwikkelden de Jongeren een eigen werking. Eind 2021 werd de basis gelegd voor een nieuwe afdeling, Buurtwerk Plus. Deze groep ging effectief van start begin 2022 en richt zich vooral op senioren.

Waar staat Buurtwerk voor?

Missie
Buurtwerk Wezel omschrijft zijn opdracht als volgt: De vereniging wil opkomen voor de sociale en culturele belangen van de bevolking van Mol- en Balen-Wezel en dit in de breedst mogelijke zin. We willen inzetten op het bevorderen van het gemeenschapsleven o.a. door het organiseren van activiteiten en een goede communicatie met buurten of straten. We willen sensibiliseren over maatschappelijk belangrijke thema’s. We streven naar één Wezel maar met een grensoverschrijdende uitstraling. Buurtwerk wil ook ondersteunend zijn naar het lokale verenigingsleven toe maar ook beleidsgericht werken.


Visie
Buurtwerk doet deze opdracht vanuit volgende visie: Wij willen op een ongebonden wijze een horizontale verbinding leggen tussen burgers, daar waar verenigingen doorgaans een verticale structuur hebben, gericht op eigen leden. We willen hierbij niet in het vaarwater treden van bestaande verenigingen maar wel vernieuwend werken en bruggen bouwen om zo te komen tot een warme solidaire samenleving waar plaats is voor elke Wezelnaar. We willen een dam zijn tegen verzuring. We willen onze opdracht uitvoeren met respect voor elke filosofische of andere overtuiging, de menselijke waardigheid, het leefmilieu en de democratische waarden. We wensen participatief te werken en in de keuze van activiteiten inspelen op wat burgers hierin verwachten. Buurtwerk wil zich richten op alle lagen van de bevolking maar wil expliciet oog hebben voor mensen die het moeilijker hebben. De diversiteit in de samenleving zien we als een rijkdom. We willen graag opkomen voor meer rechtvaardigheid.


Waarden
De vereniging wil een op waarden gedreven werking ontplooien waarbij als waarden vooral voorop staan: solidariteit – verdraagzaamheid – gelijkwaardigheid – inspraak en participatie – burgerzin – gemeenschapszin – open communicatie en transparantie – rechtvaardigheid en respect voor (leef)milieu (duurzaamheid).

Wat doen Buurtwerk, Buurtwerk Jongeren & Plus zoal?

Vanuit onze opdracht organiseren we activiteiten op meerdere terreinen: Cultuur: Comedy Night, tentoonstellingen,Wezel-van-toen-toer, Nyrstar-toer, Omnichem-toer, … Derde wereld: restaurantdagen 11.11.11. en Vredeseilanden, steun projecten Senegal, Guatemala, de Balkan, Plaatselijke Nicawandelingen,… Informatie: infoavonden problematiek zware metalen, inbraakpreventie, politieke debatten bij verkiezingen, sprekers over actuele thema’s zoals ‘ken je rechten’, dorpskrantje ’t Wezelke,… Milieu: strijd behoud Kiosk en aanleg park, actie tegen komst verbrandingsoven, actie nestkastjes met lessen in de scholen, steun voor aankopen door Natuurpunt in de Netevallei in Wezel, boomplantacties, plantenverkoop,… Sport en spel: familiedagen, volleybaltornooi, sportcafé, wandeltochten,… Verkeer: infoavonden Langzaam verkeer, indienen voorstellen bij verkeersraad, opmaak verkeersdossier, actie tegen verwaarlozing en verkrotting van panden,… Sociale cohesie; dorpsfeest, St.Maartensvuur,… Sociale acties: steun vanuit eigen kas sociale acties aan bv armoedeorganisaties, deelname vrijetijdscheques, gratis kaarten voor mensen in armoede, kansen voor werkgestraften om deel te nemen aan de uitwerking van activiteiten,… Deelname aan gemeentelijke adviesraden, deelname of medewerking aan activiteiten van sympathiserende partners (school, Chiro,…) zoals schoolfeesten of seniorenbehoeftenonderzoek. Waar nodig voeren we actie en/of gaan we in dialoog met de omgeving, de lokale bedrijven en de gemeentebesturen.