Wie zijn wij?

Wie zijn wij?

Buurtwerk Wezel is een plaatselijke ongebonden organisatie

WIE-ZIJN-WIJ-HOME

Onze opdracht

De vereniging wil opkomen voor de sociale en culturele belangen van de bevolking van Mol- en Balen-Wezel en dit in de breedst mogelijke zin. We willen inzetten op het bevorderen van het gemeenschapsleven o.a. door het organiseren van activiteiten en een goede communicatie met buurten of straten. We willen sensibiliseren over maatschappelijk belangrijke thema’s. We streven naar één Wezel maar met een grensoverschrijdende uitstraling. Buurtwerk wil ook ondersteunend zijn naar het lokale verenigingsleven toe.

Visie

Buurtwerk Wezel en Buurtwerk Jongeren willen op een pluralistische wijze (ongebonden) een horizontale verbinding zijn tussen burgers, daar waar verenigingen doorgaans een verticale structuur hebben (gericht op eigen leden). We willen hierbij niet in het vaarwater treden van bestaande verenigingen maar wel vernieuwend werken en bruggen bouwen om zo te komen tot een solidaire samenleving waar plaats is voor elke Wezelnaar. We willen een dam zijn tegen verzuring door via activiteiten het gemeenschapsleven te bevorderen. We willen onze missie uitvoeren op een ongebonden wijze met respect voor elke filosofische of andere overtuiging, de menselijke waardigheid, het leefmilieu en de democratische waarden.

We willen participatief werken en in de keuze van activiteiten inspelen op wat burgers hierin verwachten. Buurtwerk wezel wil zich richten op alle lagen van de bevolking maar wil expliciet oog hebben voor mensen die het moeilijker hebben. Hierbij willen we de diversiteit in de samenleving als een rijkdom zien en opkomen voor meer rechtvaardigheid.

Onze Waarden

De vereniging wil een op waarden gedreven werking ontplooien waarbij als waarden vooral voorop staan: solidariteit – verdraagzaamheid – gelijkwaardigheid – inspraak en participatie – burgerzin – gemeenschapszin – open communicatie en transparantie – rechtvaardigheid  en respect voor (leef)milieu.

Onze werkdomeinen

Cultuur
Derde wereld
Informatie
Milieu
Sport en spel
Verkeer
Vierde wereld
Waar nodig voeren we actie en / of gaan we in dialoog met de omgeving, de lokale bedrijven en de gemeentebesturen of nemen we deel aan adviesraden.

Onze organisatievorm

Buurtwerk Wezel is een VZW en kent dus een Raad van Bestuur en een Algemene Vergadering.
Buurtwerk Wezel heeft een afdeling Buurtwerk Jongeren die binnen dezelfde geest eigen activiteiten uitwerkt.

Huishoudelijk reglement

Druk op het icoontje om het Huishoudelijk Reglement weer te geven of te downloaden.